AZ 900T01 Podstawy platformy Microsoft Azure

Witaj na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu szkolenia “AZ 900T01 Podstawy platformy Microsoft Azure“, w tematykę którego wchodzą następujące zagadnienia:

Moduł 1 Koncepcje dotyczące przetwarzania w chmurze
Zakres materiału
Dlaczego warto wybrać usługi chmurowe?
Infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Chmura publiczna, prywatna i hybrydowa

Moduł 2 Podstawowe usługi Azure

– Kluczowe komponenty architektury Azure
– Kluczowe produkty i usługi Azure
– Rozwiązania Azure
– Narzędzia Azure do zarządzania

Moduł 3 Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie i zgodność z przepisami
– Bezpieczna łączność sieciowa w Azure
– Podstawowe usługi Azure dotyczące tożsamości
– Narzędzia i funkcje związane z bezpieczeństwem
– Metody nadzoru Azure
– Monitorowanie i raportowanie w Azure
– Standardy prywatności, zgodności z przepisami i ochrony danych na platformie Azure

Moduł 4 Usługi Azure dotyczące wyceny i wsparcia
– Subskrypcje Azure
– Planowanie kosztów i zarządzanie nimi
– Opcje wsparcia dostępne w Azure
– Cykl życia usług w Azure

Aby wziąć udział w egzaminie, najpierw musisz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktuj się w tej sprawie z Doradcami Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA, w celu rezerwacji miejsca na najbliższe szkolenie.

Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 080 332 lub za pomocą adresu e-mail: szkolenia@dagma.pl

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie/Egzamin zawiera:

  • 1 quiz