BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW LINUX/UNIX

Witaj na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu szkolenia “BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW LINUX/UNIX“, w tematykę którego wchodzą następujące zagadnienia:

Moduł 1 Aktualizacje systemu operacyjnego, pakietów

 • Automatyzacja, powiadomienia

Moduł 2 NTP – synchronizacja czasu systemowego

 • Klient NTP
 • Serwer NTP

Moduł 3 Dostęp do sytemu operacyjnego, uwierzytelnianie, autoryzacja.

 • Wykorzystanie metod dostępnych w systemie operacyjnym
 • Metody uwierzytelniania opierające się o hasło, klucz, karty inteligentne, certyfikaty)
 • SSH (klient, serwer), bezpieczeństwo usługi SSH, Fail2ban
 • Integracja uwierzytelniania z usługami zewnętrznymi
 • PBIS Open – Active Directory
 • IPA Server – jako zintegrowany system ( LDAP, Kerberos MIT, DNS, CA)

Moduł 4 Bezpieczeństwo danych

 • System plików, uprawnienia
 • Szyfrowanie danych, FDE – Full Disk Encryption, szyfrowanie indywidualne – eCryptfs
 • PGP-GPG – zastosowanie do szyfrowania i udostępniania danych

Moduł 5 Środowisko standardowego użytkownika,

 • Limity
 • Umask

Moduł 6 Kontrola procesu rozruchu systemu operacyjnego(boot)

Moduł 7 SeLinux, AppArmor – bezpieczeństwo aplikacji, procesów

Moduł 8 Konfiguracja podsystemu sieciowego

 • Interfejsy sieciowe
 • Konfiguracja zapory systemowej(firewall)
 • Kontrola dostępu do usług za pomocą TCP Wrappers
 • Parametry jądra(kernel)

Moduł 9 Audyt, rejestracja zdarzeń systemowych,

 • Auditd, ausearch,aureport
 • Wykrywanie nieprawidłowości i anomalii w systemie operacyjnym openSCAP , AIDE, Lynis, rkhunter,
 • OpenSCAP

Moduł 10 Wykrywanie nieprawidłowości i anomalii w sieciach( IDS/IPS)

 • Snort

Moduł 11 Dostęp zdalny do systemu

 • Tunele VPN,
 • IPSEC w oparciu o Strongswan,
 • Wireguard

Aby wziąć udział w egzaminie, najpierw musisz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktuj się w tej sprawie z Doradcami DAGMA Szkolenia IT, w celu rezerwacji miejsca na najbliższe szkolenie.

Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 080 332 lub za pomocą adresu e-mail: szkolenia@dagma.pl

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie/Egzamin zawiera:

 • 1 quiz