BLUE TEAM – Entry Level – Podstawy zarządzania logami w cyberbezpieczeństwie

Witaj na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu szkolenia “BLUE TEAM – Entry Level – Podstawy zarządzania logami w cyberbezpieczeństwie“, w tematykę którego wchodzą następujące zagadnienia:

Moduł 1: Wprowadzenie
– Istotność logów w kontekście cyberbezpieczeństwa
– Sytuacje w których logi są niezbędne

Moduł 2: Rodzaje logów
– Logi systemowe
– Logi sieciowe
– Logi aplikacji
– Logi uwierzytelniania

Moduł 3: Kolekcjonowanie logów
– Wymagania ilościowe i jakościowe gromadzonych logów
– Sposoby zbierania logów z różnych źródeł

Moduł 4: Przechowywanie logów
– Bezpieczne i skalowalne przechowywanie logów
– Wymagania dotyczące przechowywania logów

Moduł 5: Analiza logów
– Metody analizy logów
– Najważniejsze narzędzia do analizy

Moduł 6: Raportowanie i reagowanie
– Sposoby raportowania wyników analizy
– Możliwe reakcje na zagrożenia i anomalie
– Blokowanie ruchu sieciowego
– Reakcje automatyczne

Moduł 7: Integracja systemów bezpieczeństwa
– Omówienie korzyści płynących z integracji
– Sposoby wymiany logów pomiędzy systemami bezpieczeństwa

Aby wziąć udział w egzaminie, najpierw musisz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktuj się w tej sprawie z Doradcami DAGMA Szkolenia IT, w celu rezerwacji miejsca na najbliższe szkolenie.

Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 080 332 lub za pomocą adresu e-mail: szkolenia@dagma.pl

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie/Egzamin zawiera:

  • 1 quiz