ELEMENTY SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

Witaj na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu szkolenia “Elementy systemu zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej“, w tematykę którego wchodzą następujące zagadnienia:

1. ZAPOZNANIE Z ELEMENTAMI PODATNYMI NA NIEBEZPIECZEŃSTWO ORAZ METODAMI ICH WYKORZYSTYWANIA PRZEZ INTRUZA.

2. PRZEWIDYWANIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NA PODSTAWIE MODELU STRIDE
– tworzenie planu zarządzania ryzykiem
– projektowanie zabezpieczeń dla zasobów fizycznych
– wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka w sieci

3. WYZNACZENIE ZAGROŻEŃ I ANALIZA RYZYKA DLA KONT W ORGANIZACJI
– projektowanie zabezpieczeń kont – polityki blokowania konta, granularne zasady haseł
– wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka dla procesu uwierzytelniania

4. WYZNACZENIE ZAGROŻEŃ, PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ I ANALIZA RYZYKA DLA DANYCH
– Encrypted File System, Bitlocker i Bitlocker To Go
– Implementacja Dynamic Access Contro

5. WYZNACZENIE ZAGROŻEŃ, PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ I ANALIZA RYZYKA DLA TRANSMISJI DANYCH.

6. PROJEKTOWANIE POLIS INSPEKCJI.

7. ANALIZA RYZYKA TWORZONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SIECI, PROJEKTOWANIE POLITYKI BEZPIECZNEGO UŻYWANIA KOMPUTERA.

8. ANALIZA RYZYKA ZARZĄDZANIA SIECI, PROJEKTOWANIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DLA ZARZĄDZANIA SIECIĄ.

9. ELEMENTY KRYPTOGRAFII
– sposoby wykorzystania kryptografii do zabezpieczania informacji
– metody szyfrowania
– zabezpieczanie informacji w organizacji przy użyciu uwierzytelniania oraz kontroli dostępu

10. DYSTRYBUCJA I ZARZĄDZANIE CERTYFIKATAMI. TWORZENIE STRUKTURY PKI
– zabezpieczanie transmisji danych
– implementacja zabezpieczeń dla typowych metod transmisji danych (IPSec), zdalnego dostępu i sieci bezprzewodowych (RADIUS)
– zabezpieczanie wiadomości e-mail i przed typowymi zagrożeniami
– dystrybucja kart inteligentnych w środowisku Windows
– ochrona własności intelektualnych dokumentów w formacie MS Office (AD RMS)

11. ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISKA WEB PRZEZ IMPLEMENTACJĘ ZABEZPIECZEŃ SSL ORAZ OPARTE O CERTYFIKATY UWIERZYTELNIANIE DLA APLIKACJI SIECIOWYCH.

12. TYPOWE ZAGROŻENIA USŁUG KATALOGOWYCH I DNS ORAZ ZASTOSOWANIE METOD ZABEZPIECZAJĄCYCH TE USŁUGI.

13. NIEZAWODNOŚĆ TO TEŻ BEZPIECZEŃSTWO – IMPLEMENTACJA BEZPIECZNEJ STRATEGII ODZYSKIWANIA SPRAWNOŚCI PO AWARII, MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ W KOMUNIKACJI ORAZ TWORZENIA BEZPIECZNYCH KOPII BEZPIECZEŃSTWA I ICH ODTWARZANIA.

14. IDENTYFIKACJA, ODPOWIEDŹ NA INCYDENTY ORAZ ASYSTOWANIE PRZY FORMALNYM ŚLEDZTWIE W PRZYPADKU WŁAMANIA.

Aby wziąć udział w egzaminie, najpierw musisz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktuj się w tej sprawie z Doradcami DAGMA Szkolenia IT, w celu rezerwacji miejsca na najbliższe szkolenie.

Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 080 332 lub za pomocą adresu e-mail: szkolenia@dagma.pl

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie/Egzamin zawiera:

  • 1 quiz