Podstawy Dockera w praktyce

Witaj na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu szkolenia “Podstawy Dockera w praktyce“, w tematykę którego wchodzą następujące zagadnienia:

1. Wstęp

 • Przykładowe zastosowania
 • Architektura
 • Docker vs Podman

2. Instalacja Dockera na systemie Linux Debian/Rocky/Alma

3. Praca z Dockerem

 • Obrazy i repozytoria
 • Uruchamianie kontenerów
 • Dostęp sieciowy
 • Podłączenie magazynu danych

4. Dockerfile – opis tworzonego kontenera

 • Składnia Dockerfile’a
 • Tagi, repozytorium i modyfikacja obrazów

5. docker–compose

 • Wprowadzenie do języka YAML
 • Składnia docker-compose.yml
 • Montowanie zasobów dyskowych
 • Konfiguracja sieci

6. Wysoka dostępność i skalowanie przy pomocy Docker-swarm

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie/Egzamin zawiera:

 • 1 quiz