PROGRAMOWANIE ZAPYTAŃ W SQL

Witaj na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu szkolenia “Programowanie zapytań w SQL“, w tematykę którego wchodzą następujące zagadnienia:

WPROWADZENIE DO NARZĘDZI PRACY (INSTALACJA PREFEROWANYCH)
– SQL Server Management Studio (baza SQL Server)
– Workbench 8.x CE (MySQL)
– pgAdmin 4 (PostgreSQL)
– DBeaver (uniwersalne narzędzie współpracujące z bazami danych)

TWORZENIE ZAPYTAŃ SELECT
– tworzenie prostych składni SELECT
– usuwanie duplikatów za pomocą DISTINCT
– wykorzystanie kolumn i aliasów tabel
– tworzenie wyrażeń CASE
– filtrowanie zapytań klauzulą WHERE
– użycie operatorów arytmetycznych i tekstowych w zapytaniach
– użycie operatorów: And, Or, Not, Between
– sortowanie danych w wynikach zapytań

TWORZENIE ZAPYTAŃ DO WIELU TABEL
– sprzężenia wewnętrzne
– sprzężenia zewnętrzne
– sprzężenia krzyżowe i samosprzężenia

TYPY DANYCH W BAZACH DANYCH
– wprowadzenie do typów danych
– dane znakowe
– dane liczbowe
– dane Data i Czas
– pozostałe typy danych

STOSOWANIE FUNKCJI W ZAPYTANIACH
– tworzenie zapytań z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
– wykorzystanie funkcji konwersji
– wykorzystanie funkcji logicznych
– wykorzystanie funkcji do pracy z danymi typu NULL
– użycie klauzul Exists, Any, All

GRUPOWANIE I AGREGACJA DANYCH
– wykorzystanie funkcji agregacji
– wykorzystanie klauzuli GROUP BY
– filtrowanie grup za pomocą HAVING

POWTÓRZENIE SKŁADNI TSQL
– Zapytania do wielu tabel
– Użycie składni grupującej

WYKORZYSTANIE PODKWEREND
– tworzenie podkwerend z zawartością
– tworzenie podkwerend skorelowanych
– wykorzystanie predykcji EXISTS z podkwerendami

WYKORZYSTANIE WYRAŻEŃ TABELOWYCH
– tabele pochodne
– wspólne wyrażenia tabelowe CTE
– widoki
– wbudowane funkcje o wartościach tablicowych

WYKORZYSTANIE OPERATORÓW
– tworzenie zapytań z operatorem UNION
– wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
– wykorzystanie APPLY

WYKORZYSTANIE FUNKCJI RANKING, AGGREGATE ORAZ OFFSET
– tworzenie zapytań z wykorzystaniem funkcji ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE oraz LAST_VALUE
– tworzenie okienek z wykorzystaniem klauzuli OVER

PRZESTAWIANIE I GRUPOWANIE
– tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
– praca ze zbiorami grup

WYKONYWANIE PROCEDUR SKŁADOWANYCH
– odpytywanie danych z wykorzystaniem procedur składowanych
– przekazywanie parametrów
– tworzenie prostych procedur składowanych
– praca z Dynamic SQL

IMPLEMENTACJA OBSŁUGI BŁĘDÓW
– wykorzystanie bloków TRY / CATCH
– praca z informacjami o błędach

Aby wziąć udział w egzaminie, najpierw musisz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktuj się w tej sprawie z Doradcami DAGMA Szkolenia IT, w celu rezerwacji miejsca na najbliższe szkolenie.

Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 080 332 lub za pomocą adresu e-mail: szkolenia@dagma.pl

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie/Egzamin zawiera:

  • 1 quiz