Wirtualizacja Hyper-V, magazynowanie i przetwarzanie danych w środowisku Microsoft Windows Server 2019/2022

Witaj na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu szkolenia “Wirtualizacja Hyper-V, magazynowanie i przetwarzanie danych w środowisku Microsoft Windows Server 2019/2022“, w tematykę którego wchodzą następujące zagadnienia:

Moduł 1: Omówienie funkcji administracyjnych systemu Windows Server

 • Informacje wstępne o systemie Windows Server 2019
 • Omówienie najważniejszych funkcji systemu Windows Server
 • Omówienie zasad i narzędzi związanych z zarządzaniem systemem Windows Server

Moduł 2: Zarządzanie serwerami plików i pamięcią masową w systemie Windows Server

 • Wolumeny i systemy plików w systemie Windows Server
 • Współużytkowanie zasobów w systemie Windows Server
 • Wdrażanie obszarów pamięci masowej w systemie Windows Server
 • Wdrażanie funkcji deduplikacji danych
 • Wdrażanie protokołu iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików
 • Migracja magazynu danych w Windows Server 2022

Moduł 3: Oprogramowanie do wirtualizacji Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczenie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Ulepszenia działania wirtualnego przełącznika sieciowego w Windows Server 2022‎
 • Kontenery w systemie Windows Server

Moduł 4: Funkcje wysokiej dostępności w systemie Windows Server

 • Planowanie wdrażania klastrów na potrzeby przełączania awaryjnego
 • Tworzenie i konfigurowanie klastra przełączania awaryjnego
 • Omówienie klastrów rozległych
 • Funkcje wysokiej dostępności i rozwiązania do usuwania skutków awarii oparte na maszynach wirtualnych Hyper-V

Moduł 5: Usuwanie skutków awarii w systemie Windows Server

 • Funkcja Hyper-V Replica
 • Infrastruktura tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w systemie Windows Server

Moduł 6: Implementowanie i zarządzanie zasobami typu failover clustering

 • Planowanie strategii wdrożenia typu failover cluster
 • Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
 • Monitoring infrastruktury

Moduł 7: Implementowanie rozwiązań typu failover clustering dla maszyn wirtualnych w Hyper-V

 • Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016 wraz z failover clustering
 • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w failover clusters
 • Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności
 • Szyfrowane Cluster Shared Volumes w Windows Server 2022

Moduł 8: Implementowanie network load balancing

 • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Planowanie i implementacja NLB

Aby wziąć udział w egzaminie, najpierw musisz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktuj się w tej sprawie z Doradcami DAGMA Szkolenia IT, w celu rezerwacji miejsca na najbliższe szkolenie.

Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 080 332 lub za pomocą adresu e-mail: szkolenia@dagma.pl

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie/Egzamin zawiera:

 • 1 quiz